کارگاه های آموزشی سال 1399


کارگاه های آموزشی برگزارشده دربیمارستان امام حسن (ع)

ئر فصل بهار سال  1399

مدرس

زمان برگزاری

نام کارگاه

ردیف

به علت شیوع بیماری کرونا کلاسها غیر حضوری برگزار شد

03/03/1399

تفسیر برگزیده آیات نماز ؛ تفسیرسوره حمد ؛ماعون و توحید

 

-

11/03/1399

تخلیه تلفنی

 

-

31/02/1399

داروهای ترالی اورژانس- محاسبات ئارویی وتداخلات آن

 

-

31/03/99

هموویژیلانس

 

 مشخصات شرکت کنندگان کلیه کلاسها به  ئر ذیل ضمیمه شده است.PDFفایل

PDF  محتوا کلاسهای تفسیر برگزیده آیات نماز ؛ تفسیرسوره حمد،ماعون و توحید و تخلیه تلفن به صورت ذیل ضمیمه شده است

  

کارگاه های آموزشی برگزارشده دربیمارستان امام حسن 99.docx

 

لیست مشخصات شرکت کنندگان تفسیر سوره حمد.pdf

لیست مشخصات شرکت کنندگان کلاس تخلیه تلفنی.pdf

لیست مشخصات شرکت کنندگان کلاس داروهای ترالی اورژانس.pdf

لیست مشخصات شرکت کنندگان کلاس هموویژولانس.pdf

محتوای کلاس تخليه_تلفني.pdf

محتوای کلاس تفسير_برگزيده_آيات_نماز؛تفسير_سوره_حمد،ماعون_و_توحيد.pdfجستجو
سامانه ی منبع یاب (۴۷۳۲ بازدید)
مسابقه ی کتابخوانی (۲۴۴ بازدید)
چشم انداز (۸۵ بازدید)
اهداف (۸۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...