تماس با ما


کتابخانه بیمارستان امام حسن (ع)

مسئول:

فاطمه نیستانی

کارشناسی ارشد

31514236-058

 پست الکترونیک:

fateme_neyestani@yahoo.com

وبسایت کتابخانه:

ehh.lib.nkums.ac.ir

آدرس: خراسان شمالی بجنورد - جاده ارکان - بیمارستان امام حسن(ع)  واحد کتابخانجستجو
سامانه ی منبع یاب (۴۷۳۱ بازدید)
مسابقه ی کتابخوانی (۲۴۴ بازدید)
چشم انداز (۸۴ بازدید)
اهداف (۸۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...