چشم انداز


چشم انداز :

  • پشتبانی از اهداف آموزشی اطلاع یابی و منابع الکترونیک برای اعضای هیات علمی و دانشجویان ارتقاء سطح کمی و کیفی منابع اطلاعاتی علمی– تخصصی مرجع
  • سازماندهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن
  • برقراری ارتباط با سایر مراکز اطلاع رسانی جهت رفع کمبود منابع
  • کمک به تحقیق و پژوهش
  • نیازسنجی اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به رشته های آموزشی و اهداف دانشگاه


جستجو
سامانه ی منبع یاب (۴۷۳۱ بازدید)
مسابقه ی کتابخوانی (۲۴۴ بازدید)
اهداف (۸۵ بازدید)
چشم انداز (۸۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...